dilluns, 22 d’agost del 2011

RESULTATS DE LES ENQUESTES A LES FAMILIES AMB PLANTACIONS:
L'ACCÉS A L'AIGUA POTABLE

No hi ha cap família que disposi d'aigua corrent. L'aigua que s'utilitza per cuinar s'extreu de pous amb bomba (42%), directament del riu (40%) o de pous sense bomba (18%).

Un dels tres pous d'Agermanament a Bot-Makak que han entrat en funcionament aquest estiu.

Pou sense bomba a Nyanon.

En general cal anar a buscar aigua dues vegades al dia i el temps que cal caminar està representat en aquest gràfic:
Els encarregats de fer aquest feina són sempre els nens i les nenes:

Pou a Boumnyebel